FARMAKOGENETİK DNA PANELİ

Tedavinize en uygun ilacın seçimi, Optimal dozun belirlenmesi, Tedavide etkinliğin artırılması, İlaç yan etki risklerinin azaltılması için…

Kişiye Özel Tedavi ve Farmakogenetik Testler

Klasik ilaç tedavi yöntemleriyle her ilacın herbireyde farklı tedavi sonuçları ve farklı yan etkiler oluşturabilmesi hepimizin bildiği ve yaşadığı bir gerçektir.

Birey olarak her birimizin genetik yapısı ve dolayısı ile ilaçlara vereceğimiz yanıt parmak izimiz gibi farklıdır. Bugün Genetik ve Tıp  biliminin geldiği noktada artık her bireyin kişisel genetik yapısı ve ilaçlara vereceği  farklı yanıtları rutin olarak ölçebilmekteyiz.

İlaç- gen Testi, diğer adıyla Farmakogenetik Testler, her bireyin kendi genetik profilinin analizi ile kendisine en uygun ilaçların ve en uygun dozların seçimini, birlikte kullanılan ilaçların da etkileşimini belirlemekte ve kişiye özel bir tedavi mümkün olmaktadır.

Farmakogenetik Testler ile sizin genetik yapınıza ve metabolizmanıza uymayacak  ilaçların kullanılması, etkisiz sonuçlar, zaman kayıpları ve olası yan etki riskleri de önlenebilmektedir.

Dünyada klasik ilaç seçimi ve tedavi yöntemleri yanında Farmakogenetik Testleri de düzenli kullanmaya başlayan merkezler ve hekimlerin oranı henüz  yaklaşık %2’dir ve laboratuvarımız bu öncü merkezlerden birisidir. Hekiminiz, Farmakogenetik Test sonuçlarınızla birlikte, yaşınız, kullandığınız ilaçlar, diğer sağlık verileriniz ve yaşam şeklinizi de değerlendirerek sizin için en uygun ‘kişiye özel tedavi’ seçimini yapacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık otoritesi FDA ve Avrupa’da sağlık otoritesi EMA en sık kullanılan ve ülkemizde de bulunan yüzlerce ilacın prospektüsünde Farmakogenetik bilgi ve özel uyarılar bulunmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu ilaçlarla tedaviye başlanırken kişinin genotipine özel doz ayarlaması, klinik yanıt varyasyonları ve yan etki risklerinin belirlenebilmesi için Farmakogenetik test yapılması istenmektedir.

Her hastayı aynı doz ilaç ile tedavi etmek yerine, farmakogenetik test ile belirlenmiş, kişiye özel doz ile tedavi yapıldığında tedavi etkinliği artmakta, yan etki sıklığı azalmaktadır.

“Farmakogenetik DNA Paneli, Avrupa Farmakogenetik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ron van Schaik tarafından Rotterdam’da Erasmus Üniversitesi’nde kurulan laboratuvarda yapılmaktadır.”

Test uygulaması kolay ve hızlıdır;

  1. Ağız içinden / yanaktan küçük bir fırça ile epitel örneği alınır. Bu yöntemde İğne uygulaması ve kan örneği yoktur.
  2. Alınan örnek özel bir koruyucu içeren kitine yerleştirilir.
  3. Güvenlik barkodları ile korumaya alınır ve uygun şartlarda laboratuvara iletilir.
  4. Kişisel Genetik konsültasyon içeren sonuç kısa bir sürede hekiminize ve size gönderilir.

Farmakogenetik DNA Paneli Örnek Raporunu Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Diğer Popüler Bültenler için Tıklayınız.