SARS-CoV-2 PCR Testi

SARS-CoV-2 PCR Testi

SARS-CoV-2 PCR Testi

Laboratuvarımızda kullandığımız SARS-CoV-2 PCR Testi, hastalık belirtisi bulunmayan
(asemptomatik) bireylerin taranmasında FDA’den Acil Kullanım Yetkisi almıştır. Bu gelişme ile SARSCoV-
2 PCR Testi, sağlık çalışanlarının COVID-19’dan şüphelendiği, hastalık belirtisi göstermeyen
veya COVID-19 şüphesi taşımayan bireylerde SARS-CoV-2’nin tespiti için kullanılabilmektedir.
SARS-CoV-2 PCR Testi, toplumsal yayılımın anlaşılmasında salgının kontrol altına alınmasında ve
toplum sağlığı yönetiminde önemli rol oynarken, asemptomatik bireylerin taranması, ön safhada
görev yapan sağlık çalışanlarının sıklıkla test edilmesi de dahil olmak üzere okula / iş yerine
dönüşte kontrol açısından fayda sağlayacaktır.

 

Klinik Performans Değerlendirmesi

COVID-19 hastalık belirtisi (semptomu) bulunmayan veya şüphe taşımayan bireylerden
alınan nazofaringeal numuneler kullanılarak cobas® SARS-CoV-2 PCR Testi’nin performansı
değerlendirilmiştir.

Karşılaştırma çalışmaları ile laboratuvarımızda kullandığımız SARS-CoV-2 PCR kitinin klinik
hassasiyeti kanıtlanmıştır.

Yüzde Uyum                               Sonuç (%)                 %95 Skor Güven Aralığı (%)
PPA (Pozitif Yüzde Uyum)          95,5 (21/22)             78,2 -99,2
NPA (Negatif Yüzde Uyum)        100 (121/121)          96,9 – 100