COVID-19 Hastalığı Tanısında PCR Testi

PCR nedir?

PCR, “polimeraz zincir reaksiyonu” olarak adlandırılan ve rutin laboratuvar çalışmalarında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde, hedeflenen genetik materyal (DNA veya RNA) hızlı ve güvenli bir şekilde tespit edilebilmektedir. Hastalığa neden olan pek çok virüs, parazit ya da bakteriye ait genetik materyalin PCR testi ile araştırılması en sık kullanılan ve geçerli olan tanı testlerindendir.

PCR testinin avantajları nelerdir?

PCR testi yüksek duyarlılığa sahip olduğu için, çok az miktardaki hastalık etkenini bile tespit ederek erken dönemde tanı imkanı sağlar. Ayrıca PCR testinin hassasiyeti sayesinde henüz net hastalık bulgusu göstermeyen ama hastalık için bulaştırıcı olabilen bireylerin belirlenmesi de mümkündür.

PCR ile COVID-19 testi nasıl yapılır?

Öncelikle kişinin üst solunum yolundan (burun ve boğaz) yumuşak uçlu ince bir çubuk aracılığıyla sürüntü örneği alınır. Ardından bu sürüntü örnekleri özel bir tüpe konularak testin yapılacağı yetkili laboratuvara iletilir. Laboratuvarda öncelikle bu örnekten nükleik asit izolasyonu yapılır. Ardından PCR yöntemi kullanılarak, örnekte COVID-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsüne ait RNA olup olmadığı araştırılır.

COVID-19 PCR testi nelerden etkilenebilir?

Hastadaki viral yükün az olması, doğru zamanda örnek alınmaması, doğru şekilde örnek alınmaması, antiviral ilaç kullanımı, test için hassasiyeti düşük bir sistemin kullanılması ve PCR’yi baskılayarak sonuç elde edilmesini engelleyen kimyasal etmenlerin örnek içerisinde bulunması gibi nedenlerle test çalışmaları etkilenebilir.

COVID-19 Pozitif PCR sonucu ne anlama gelir?

COVID-19 testi için alınmış olan örnekte virüse ait RNA tespit edildiği anlamına gelir. Hem kendinizin hem etrafınızdaki diğer insanların sağlığı için en hızlı şekilde doktorunuza veya yetkili bir sağlık kuruluşuna başvurmanız ve gelecek yönlendirmelere uymanız gerekmektedir.

Henüz hastalık bulguları ortaya çıkmadan önce erken dönemde PCR pozitifliği saptanabilmektedir. Ayrıca, klinik bulguları düzelmiş vakalarda da ilerleyen zamanda PCR pozitifliği gözlenebilir. Bu pozitiflik uzun süre devam edebilir ve dalgalanmalar gösterebilir.

Sonucun mutlaka hastanın mevcut klinik bulguları, varsa geçirilmiş hastalık hikayesi ve güncel epidemiyolojik bilgiler eşliğinde değerlendirilmesi gereklidir.

COVID-19 Negatif PCR sonucu ne anlama gelir?

COVID-19 testi için alınmış olan örnekte virüse ait RNA saptanmadığı anlamına gelir. Fakat temas şüphesi yüksekse veya hastalık belirtileri varsa, 24-48 saat sonra ikinci bir örnekle yeniden test yapılması önerilir.

Sonucun mutlaka hastanın mevcut klinik bulguları, varsa geçirilmiş hastalık hikayesi ve güncel epidemiyolojik bilgiler eşliğinde değerlendirilmesi gereklidir.