Öne Çıkan Testler

ColoAlert Testi

ColoAlert Testi, tümör DNA’sını moleküler genetik analiz yöntemi ile saptayabilir.Kolon kanseri evre I veya II gibi erken dönemlerde saptandığında, hastaların %90’ında tamamen tedavi edilebilmektedir.

Panorama Testi

Panorama Testi; bebeğinizde görülebilecek belirli genetik hastalıklar hakkında size bilgi sağlar.

BRCA1 ve BRCA2 Genetik Testleri

Meme/over kanseri dünyada en sık rastlanan kanser türleri arasında yer almaktadır. Toplum genelinde, kadınların yaklaşık %12 kadarının meme kanserine yakalanacağı öngörülmektedir.

Trombofili Taraması

Trombofili, kanda pıhtılaşma eğiliminin arttığı, dolayısı ile Venöz Tromboemboli (VTE) riskinin yüksek olduğu durumları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Günümüzde VTE Batı ülkelerinin genel nüfusunda her yıl yaklaşık 1000’de 1 veya 2 bireyi etkileyen ciddi bir sağlık problemidir.

Mikrobiyota Testi

Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı sağlıklı bir bağırsak yapısıdır, Mikrobiyota Testi ile bağırsak floranızın içeriğini analiz edin!

Farmakogenetik DNA Paneli

Tedavinize en uygun ilacın seçimi, Optimal dozun belirlenmesi, Tedavide etkinliğin artırılması, İlaç yan etki risklerinin azaltılması için…

Tüm Ekzom (WES TEST)

Tüm Ekzom Dizileme – WES testi ile, ileri dizileme teknikleri kullanılarak ekzom etkili bir şekilde incelenebilmektedir.

HORİZON Taşıyıcılık Testi

Horizon Taşıyıcılık Test’i isteğe göre hamilelik öncesinde veya hamileliğin erken dönemlerinde uygulanarak çiflerin herhangi bir hastalık durumunda taşıyıcı olup olmadığı ihtimalini tanımlayan testtir.