Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Testi

Dünyada ortalama 50 kişiden 1’i SMA taşıyıcısıdır.

Her iki ebeveyn de SMA taşıyıcısı ise, doğacak çocuğun SMA hastası olma olasılığı %25’tir.

SMN1 ve SMN2 Genleri Delesyon/Duplikasyon analizi ile gebelik öncesinde SMA taşıyıcılık durumu öğrenilebilir.